Elektriker med stor kompetens

Mån - Fre 07-16.00

Miljöpolicy

Behöver du hjälp nu?

KMA

KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, inom dessa tre områden har vi fastställda rutiner och policys som arbetats fram under många år. Kvalitetsarbetet sker fortlöpande under installationen och innan driftsättning görs ett antal kontroller för att på så sätt trygga att en korrekt anläggning lämnas över till kunden. Ljus & Kraft’s roll som elinstallatör består i att till våra kunder installera en miljövänlig anläggning, med hänsyn tagen till val av produkter, installationssätt samt att den skall vara drift- och underhållsvänlig.

Ljus & Kraft tar ansvaret för miljön som krävs i lagar och föreskrifter och därutöver långsiktigt arbeta för att minimera företagets påverkan på miljön. 

KMA inom Ljus & Kraft bedrivs systematiskt och kontinuerligt. Ansvar för KMA ingår i varje ledande befattning inom företaget. Företagsledningen avsätter de resurser som behövs för att företagets alla medarbetare ska kunna följa denna policy och de handlingsprogram som följer av den.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss, du får bäst hjälp om du ringer respektive kontaktperson. Klicka på länken nedan för att se våra kontaktuppgifter och öppettider.